Nyheter - News!2016-11-05:
Återaktiverat digital C.V på nytt. Efter en tid av
inaktivitet pga. nättrolleri, som en bieffekt av uppstarten
av Twitchkanalen.
Odlingsdagboken har dock inaktiverats pga. bristande
uppdateringar. Den var snygg men utan relevant innehåll
såg jag ingen anledning att fortsätta med den.


2016-05-19:

Justerat Aliengamer sektionen för anpassning till
det faktum att
TwitchTV är en grej. Lite små
ändringar i huvudet samt förstås ett blogginlägg
för att annonsera faktumet att det är på gång.
Även uppdaterade länkar under
social media.


2016-04-29:
Utökat ’
Donations & Support’ sektionen med
år 2016.


2016-04-29:
Updaterat odlingsdagboken då det tillkom
några inlägg under april. Fick lägga till ny
PDF för April.
Har också förbättrat titlarna på varje sida
i portalen. Detta gör att namnet som syns
i varje flik i webbläsaren blir mer relevant.

Snyggade även upp ”
Om AlienGamer” en aningen.

Till sist även adderat lite info i den engelska
versionen av ”Om mig”. Den svenska länkar
som bekant till presentationssidan under C.V.

Även adderat nytt spel till
spellistan: ”Caves of Qud”.
Samt även korrigerat poängen till flera spel.


2016-04-25:
Adderat ny sida till portalen: Odlingsdagboken.
Även gjort nya inlägg i personlig blog samt
AlienGamers blog (för youtubekanalen).
Ändrade också frontsidan till något lite mer
tilltalande.


2016-04-09:
Uppgraderade och fräschade upp informationen i min digitala CV.
Både personlig och youtub bloggen har uppdaterats.
Uppdaterat
Crowd Funding sektionen.
Även adderat en bild till frontsidan.
Mindre bugrättningar här och där.


2015-12-11:
Idag har en helt ny sektion under ”AlienGamer” invigts.
Spellistan. Det är en lista med spel som skall byggas upp
med tiden. Varje spel, som också länkar till webbsida, betygssätts
enligt 21 fastställda och objektiva kriterer.
Har också rättat och justerat lite småsaker här och där i andra sektioner.

Förresten,

God jul och Gott Nytt ÅR!


2015-11-03:
As from December 1:st 2015 the news is written in Swedish only!
Från den 1 December 2015 är nyheterna skriven på enbart svenska!

Små uppdateringar i diverse sektioner. Uppdaterat Aliengamer
bloggen såväl som min personliga. Lite små buggrättningar.
Det bör också nämnas att från och med september i år är
Katrineholms Schackklubb ej längre ’hostad’ av mig, utan står på
helt egna ben. De har också övertagit toppdämnen från mig.


2015-10-13:
Small updates and correction. New articles in
AlienGamer blog.
Added more data to
Crowd Funding sections. The same goes for
Donations & Support.


2015-08-01:
Small updates and correction. New article in
AlienGamer blog.


2015-05-22:
New articles in
AlienGamer blog. Also, like everytime, a new
post in my personal blog. Alot of corrections in the
URL Collection.
Minor adjustments on many pages. Updates to
crowd funding and
donations.
Also changes to the portal front page. Hopefully for the better ;-)


2015-04-08:
New articles in AlienGamer blog. Also a short text in my
own blog. New link to Unreal Engine in
URL Collection.
A few smaller error corrections and added materials.
Update in
Crowd Funding page.


2015-03-08:
Updated AlienGamer blog as well as my own personal one.
It is spring time. I’m coding like a mad person. So not much
time for anything else ;-).....


2015-02-24:
Further bug hunt and polish of content.
Added a few updates to various blogs and sub-pages.
Corrected several broken and missing links.
This web portal is now linked to various social media sites.
Like Google+, Youtube etc.


2015-02-20:
The site was launched three days ago. Since then I have been busy fixing
smaller design errors, bugs and other stuff. If you find anything wrong,
even simple spelling errors or missing links, please tell me so.
You can contact med via the ’
Contact’ form or send mail to this address:
proteus123ATgmail.com (exchange ’AT’ for ’@’ in your mail program).


2015-02-17:
The new site is finally done. I hope there are as few of the bugs
as possible. It is going to be uploaded tonight.


2015-02-16:
A new site has been constructed!
Many of the old ones are now removed.
This is the replacement!
I hopy you all like it....