About:

Denna portal är anpassad för att fungera i de flesta ”moderna”
webbläsare, oberoende av operativsystem:
Safari, Explorer, Opera, Chrome & Firefox m.fl.

Navigation i portalen kan göras från två olika ställen:

1) Toppmenyn.
2) ”Brödsmule” - raden längst ned på sidan.

Språket är Svenska, med vissa undantag. Orsaken är denna:
Svenskar har mindre problem med engelska jämfört det motsatta.
Det kan förekomma undantag i bloggar och liknande, vilket då anges tydligt.
Vissa sidor såsom ’
About’ samt ’Contact’ är tvåspråkiga av naturliga skäl.

Alla sidor öppnas i samma fönster. Med undantag för externa länkar (dessa anges tydligt).


In English:

This portal is adapted to work with most modern web browsers
no matter operative system.

Navigation can be made from three places:

1) Top menu
2) Bread crumb line at the very bottom of the page.

The general language is Swedish with a few exceptions, which have both
english and swedish.
Some texts and/or (sub)page are swedish only, which is clearly stated.

All pages open in the same window.
With exception of external links. Pages which open in a new window will clearly say so.